Η αρχιτέκτων Νεφέλη Παπαναγιώτου (a.k.a Nefelia), επαναχρησιμοποιώντας τεμάχια πλεξιγκλάς- τα οποία παραδοσιακά ανακυκλώνονται- δημιουργεί νέες φόρμες που αγκαλιάζουν τα κοσμήματα της. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία μιας ενιαίας, εικαστικής σύνθεσης, η οποία όμως διασπάται και σε αυτόνομα αντικείμενα. Τα κοσμήματα και τις βάσεις τους.

 Στη νέα της συλλογή, η δημιουργός αποπειράται να αποτυπώσει τη ροή του χρόνου χρησιμοποιώντας την εφημερότητα των υλικών της. Ο κοινός άξονας στις φόρμες της είναι μια αφαιρετική, ρέουσα, εικαστική γραφή. Τα αντικείμενα, κατά τη διαδικασία της θέρμανσης τους, έχουν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να σταθεροποιηθούν σε μία φόρμα. Έτσι, πολύ συχνά, το αποτέλεσμα μοιάζει «ελεύθερο» και φαινομενικά ατελές. 

 

Fluidity collection came after a series of experimentations, during which the designer attempted to explore plexiglass’ behaviour and properties under different temperature conditions. Architect Nefeli Papanagiotou (a.k.a Nefelia), reuses pieces of plexiglass that are traditionally recycled, to create new forms that will embrace her jewelry. This process results in a cohesive, artistic synthesis; however, it can also be broken down into standalone objects, the jewels, and their stands.

 

In attempt to capture the fluidity of time, Nefelia works with the ephemeral nature of forms and materials. Her designs are governed by a fluid and vigorous, visual writing. During the heating process, plexiglass particles have very little time to stabilize in a solid form and that is why the final product might seem free-formed at occasions, or even incomplete.